IMG_20230414_213804

Nguyễn Duy Văn

Phòng ban :

Nhân viên

Chức vụ :

Bảo vệ

Điện thoại :

0964492528

Email :

Thông tin :

Bảo vệ
IMG_20230414_210319

Lê Thị Long

Phòng ban :

Nhân viên

Chức vụ :

Ủy viên BCH CĐCS

Điện thoại :

0363249497

Email :

Thông tin :

Nhân viên y tế