IMG_20230414_204726

Lê Thị Lệ

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0865565081

Email :

Thông tin :

GVCN Nhóm trẻ BR2
IMG_20230414_213416

Thị Khy Á

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0965836390

Email :

Thông tin :

GVCN nhóm trẻ BR2
IMG_20230414_204729

Nguyễn Thị Chính

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0984709218

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp Ghép BR2
IMG_20230414_204735

H’Trân Mlô

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0369507832

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp 5-6 tuổi BR2
IMG_20230414_204739

Hoàng Thị Oanh

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0814384529

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp 5-6 tuổi BR2
FB_IMG_1681482091885

Thị Chinh

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0898396380

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp 3-4 tuổi TT
IMG_20230414_204742

Hoàng Thị Nhung

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên, Phó bí thư ĐTNCS HCM

Điện thoại :

0378503513

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp 4-5 tuổi TT
IMG_20230414_204727

Thị Xuân

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0971584114

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp 4-5 tuổi TT
IMG_20230414_211434

Thị Nguyệt

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0374021235

Email :

Thông tin :

GVCN Lớp 5-6 tuổi TT
IMG_20230414_204733

Nông Thị Như Mai

Phòng ban :

Giáo viên

Chức vụ :

Giáo viên

Điện thoại :

0365133621

Email :

Thông tin :

GVCN nhóm trẻ ĐH