IMG_20230414_204705

Nguyễn Thị Trinh

Phòng ban :

Ban Giám Hiệu

Chức vụ :

Phó hiệu trưởng

Điện thoại :

0967070668

Email :

Thông tin :

Phụ trách cơ sở vật chất, bán trú
Đoàn Thị Hiến

Đoàn Thị Hiến

Phòng ban :

Ban lãnh đạo

Chức vụ :

Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch CĐCS - Bí thư ĐTNCS HCM

Điện thoại :

0968411017

Thông tin :

Quản lý chuyên môn
c hai

Nguyễn Thị Hải

Phòng ban :

Ban lãnh đạo

Chức vụ :

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại :

0357497777

Thông tin :

Đồng chí Nguyễn Thị Hải sinh ngày 06/10/1970. Quê quán: Khánh Thành – Yên Thành – Nghệ An